อาหารปลอดภัย อย.ใส่ใจผู้บริโภค

 

  • อย.ทำงานภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหารปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง สถานประกอบการผลิตอาหาร การนำเข้าอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และ การโฆษณาเพื่อป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภค  อย. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตสำเร็จ และจำหน่ายในท้องตลาด ด้วยการกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามว่าจะผลิตออกมาให้ได้ตามเกณฑ์ความปลอดภัยมาตรฐาน เกณฑ์ที่ใช้มีตั้งแต่ทางด้านกายภาพ เช่น สี กลิ่น รส ทางด้านเคมีได้แก่โปรตีน และไขมันในน้ำนมต้องมีเท่าไหร่ จำนวนจุลินทรีย์ที่พบอยู่ในวัตถุดิบ และในผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่มากเกินเท่าไหร่ เป็นต้น

 

  • นอกจากนี้ อย.มีภารกิจในด้านการส่งเสริมความรู้ของผู้บริโภคในทุกระดับ อาจเคยได้ยินชื่อ “อย.น้อย” ซึ่งก็คือ การให้ความรู้กับเด็ก ๆ ซึ่งได้ดำเนินการมากว่า ๒๐ ปี แล้ว ส่วนอีกด้านนึงทำกับชุมชนโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในเรื่องของการทำ บ.ว.ร.ร. บ้าน วัด โรงเรียนโรงพยาบาล อ.ย. เข้าไปให้ความรู้ ลงพื้นที่ตรวจตลาด เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลความปลอดภัย เลือกกิน เลือกใช้ ให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้บริโภคทุก ๆ คนเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง

 

  • ที่มาของบทความ

https://siamrath.co.th/n/201183