ฉลาด เลือก บริโภค อาหารกระป๋อง

พิจารณาลักษณะภายนอกอาหารกระป๋อง

 • ลักษณะกระป๋องสมบูรณ์ ไม่เป็นสนิม เพราะสนิมที่จับอยู่ภายนอกอาจผุกร่อนไปถึงด้านใน เป็นเหตุให้กระป๋องรั่วได้
 • กระป๋องต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง ขอบกระป๋องต้องอยู่ในรูปเดิม ไม่ย้อยหรือนูนออกมา ตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยและแน่นหนา ไม่มีรอยรั่วหรือปริแตก เพราะเชื้อจุลินทรีย์อาจเข้าไปทำให้อาหารเสียแม้จะยังไม่เปิดฝาก็ตาม หรืออาจทำให้สารเคลือบด้านในของกระป๋องลอกหลุด โลหะบางชนิดละลายปนมากับอาหารได้
 • ฝากระป๋อง เมื่อกดนิ้วลงไป ถ้าฝากระป๋องบุบหรือยุบลงไป หรือส่วนอื่นของฝากระป๋องหรือตัวกระป๋องโป่งหรือพองออก ไม่ควรเลือกอาหารกระป๋องนั้นๆ
 • เมื่อเขย่ากระป๋อง ถ้ามีเสียงกระฉอกของน้ำกับอากาศ ไม่ควรซื้อหรือกินอาหารในกระป๋องนั้น เพราะกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องที่สมบูรณ์ จะต้องไล่อากาศออกให้หมด
 • ดูวัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ
 • มีเครื่องหมาย อย. เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตรวจดูลักษณะภายในของอาหารกระป๋อง

 • เมื่อเปิดกระป๋องจะต้องไม่มีลมดันออกมา ถ้ามีอากาศ (ลม) พุ่งออกมาจากภายในกระป๋อง ห้ามกินอาหารในกระป๋องนั้นเพราะการบวมหรือลมที่ดันออกมาอาจเกิดจากจุลินทรีย์ ทำให้เกิดแก๊สดันกระป๋องหรือเกิดจากปฏิกิริยาของกระป๋องกับกรดในอาหาร
 • เมื่อเปิดกระป๋องแล้วได้กลิ่นบูดเน่า หรือกลิ่นผิดแปลกไปจากที่เคยกิน หรือหากอาหารกระป๋องมีน้ำเป็นส่วนประกอบ ควรสังเกตดูสีว่าไม่ควรจะขุ่น และกลิ่นหรือสีของอาหารไม่ควรผิดธรรมชาติ โดยสีอาหารอาจจะซีดบ้าง แต่ไม่ควรคล้ำดำทั่วกระป๋อง ห้ามชิม และห้ามกินอาหารในกระป๋องนั้นเป็นอันขาด และห้ามนำอาหารกระป๋องนั้นไปแจกจ่ายใครเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะอาจเกิดอันตรายได้ รีบทิ้งให้มิดชิดทันที เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในกระป๋องอาจแพร่กระจายสู่ภายนอกได้
 • เมื่อเทอาหารออกจากกระป๋องแล้ว ให้สังเกตด้านในกระป๋อง ถ้าด้านในกระป๋องมีสนิมหรือรอยถลอกหรือรอยถูกกัดกร่อน ไม่ควรกินอาหารในกระป๋องนั้น เพราะอาจได้รับอันตรายจากโลหะที่หลุดออกมา

การบริโภคอาหารกระป๋องให้ปลอดภัย

 • ไม่ควรบริโภคอาหารกระป๋องที่หมดอายุแล้วเด็ดขาด และการเก็บรักษาอาหารกระป๋องที่ซื้อมาแล้วควรเก็บในที่แห้งและสะอาด ไม่ร้อนจัดเกินไป เพื่อช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องให้มีคุณภาพดีอยู่ได้นานๆ หรือจนถึงวันหมดอายุ
 • การบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ เช่น ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าในน้ำมันหรือน้ำเกลือกระป๋อง เป็นต้น ผู้บริโภคควรทำให้ความร้อนก่อนการรับประทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีดังต่อไปนี้

ควรเทใส่ภาชนะอื่นแล้วอุ่นหรือทำให้ร้อนนานประมาณ 5-10 นาที เพื่อความปลอดภัยและช่วยให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น ไม่ควรอุ่นบนกระป๋องโดยตรง เพราะอาจมีปริมาณของโลหะบางชนิด ตัวกระป๋องและฝา

 

แหล่งที่มา: คู่มือ อย.