จริงหรือที่คนอ้วนก็ขาดสารอาหารได้?

จริง เพราะความอ้วนเกิดจากการที่เราได้รับพลังงานจากการกินโปรตีน ไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินกว่าความต้องการ พลังงานส่วนเกินจึงถูกเก็บสะสมไว้ในรูปไขมัน ในขณะที่ร่างกายก็ต้องการสารอาหารอื่นๆ เช่น วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ โดยสารอาหารเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เป็นพลังงาน ดังนั้นคนอ้วนก็อาจขาดสารอาหารได้

ควรทำอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดสารอาหาร
ไม่ยาก แค่เลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ผลิตอาหารก็มักจะให้ข้อมูลปริมาณสารอาหารต่างๆ หรืออาจมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ลงไปด้วย

ข้อเท็จจริง

การอ่านข้อมูลในตารางโภชนาการจะช่วยให้รู้ว่ามีสารอาหารต่างๆ อยู่ในปริมาณมากน้อยเพียงใด แต่มีคนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ที่มีความรู้ความเข้าใจ “ถูกต้อง” ในการอ่านฉลากโภชนาการในเรื่องที่เกี่ยวกับ “สารอาหารที่ได้รับ”

 

แหล่งที่มา: เขียนโดย ภก.ทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ