จริงหรือที่การดื่มน้ำแข็ง น้ำเย็น จะทำให้ไขมันที่กินเข้าไปแข็งตัว ทำให้เกิดโทษ เป็นมะเร็ง ฯลฯ ?

 

ไม่จริง เพราะคนเป็นสัตว์เลือดอุ่น เราจึงมีอุณหภูมิในร่างกาย ค่อนข้างคงที่ (ประมาณ 37 องศาเซลเซียส) การดื่มน้ำแข็ง น้ำเย็นจึงไม่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไป เพราะอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงแค่ 2 องศาเซลเซียส ก็ทำให้ตัวของเราหนาวสั่น แบบที่เราไม่สามารถควบคุมให้หยุดสั่นได้* การดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อคลายร้อนตามปกติ จึงไม่เป็นอันตรายกับคนทั่วไป

 

อยากมีสุขภาพแข็งแรง ควรจะดื่มน้ำอย่างไร
ควรจิบน้ำบ่อยๆ แทนที่จะดื่มครั้งละมาก การดื่มน้ำเย็นเมื่ออากาศร้อน และดื่มน้ำอุ่นเมื่ออากาศเย็น จะช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้น สังเกตง่ายๆ ว่า เราจะรู้สึกสบายขึ้น

 

ร่างกายจะคอยเตือนว่าเราดื่มน้ำพอเหมาะหรือไม่

ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเกินไป ร่างกายจะเตือนด้วยความรู้สึกกระหายน้ำ แต่ถ้าเราดื่มน้ำมากเกินไป ร่างกายก็จะเตือนด้วยการที่เราต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆ

การสังเกต และคอยฟังสัญญาณต่างๆ ที่ร่างกายสื่อสารกับเรา จะช่วยให้เราปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เพราะสุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเราเอง

 

แหล่งที่มา: เขียนโดย ภก.ทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ