ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา มีข่าวพาดหัวแชร์กันมารัวๆว่า “กระทรวงสาธารณสุขปลดล็อคกัญชาแล้ว” หลายคนคงจะมีความตกใจและสงสัยว่าคนไทยจะสามารถบริโภคกัญชาได้อย่างเสรี แล้วจะไม่เมากัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองเหรอ จะควบคุมกันยังไง มันคุ้มหรือไม่ที่ได้คุณอนันต์และอาจจะมีโทษมหันต์หรือเปล่า

 

เมื่อแอดมินได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษาและข้อมูลของอย.ก็ได้ข้อมูลสรุปได้ย่อๆ ดังนี้ค่ะ

กัญชา (Cannabis) พืชในตระกูล Cannabis และวัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน ที่ผลิตในประเทศไทยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อันได้แก่

• เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

• ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

• สารสกัดที่มีสาร Cannabidiol (CBD) เป็นส่วนประกอบและมีสาร Tetrahydrocannabinol, THC ไม่เกิน 0.2% ซึ่ง THC เป็นสารที่มีผลต่อระบบประสาทและอาจทำให้เกิดการเสพติดได้

แต่เราก็ยังไม่สามารถปลูกกัญชากันได้อย่างเสรีนะคะ ทางรัฐบาลยังมีการควบคุมอยู่ ผู้ที่สามารถปลูกได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• หน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย

• สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

• วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร

• ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตว์แพทย์ชั้น1 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน

 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ