เกี่ยวกับเรา

กินอาหารให้อร่อยและปลอดภัย ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกันเถอะ ปัจจุบันมีการโพสต์แชร์ข่าวมากมายในโลกโซเชียล หลายๆ ครั้ง เกิดจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ที่หากไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดๆ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กร ไม่แสวงหากำไร ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการ Food Fun Fact ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณดรุณี เอ๊ดเวิร์ดส ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ตำรงตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาโครงการ พร้อมกันนี้ ยังได้รับ การสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อสร้างสรรค์ Food Fun Fact ให้เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร โดยอยู่พื้นฐานความรู้จริง มีเหตุผล สร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อเผยแพร่แชร์ต่อได้ มาช่วยกันสร้างสังคมสุขภาพคนไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง ไม่โอนเอน ไปตามกระแสข่าวลือ เราอยากเห็นทุกคนมั่นใจกับทุกผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณเลือก กินอาหารให้อร่อยและปลอดภัย

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นในการเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ การอาหาร และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำ ของประเทศ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

หน้าที่

Food Fun Fact มุ่งเน้นในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอาหาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และโภชนาการ ที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถใช้ในการอ้างอิงและเผยแพร่ต่อได้ เพื่อ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภคตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ โดยการใช้สื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง ได้ง่ายเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หริอ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ